top of page

Zakończone konsultacje społeczne


Raport z konsultacji społecznych
.pdf
Download PDF • 1.07MB

Zakończyły się konsultacje społeczne dla projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+”

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano 4 spotkania, które odbyły się w formie śniadań biznesowych:

·         7 listopada 2023 r. w Łęczycy;

·         14 listopada 2023 r. w Skierniewicach;

·         21 listopada 2023 r. w Sieradzu;

·         28 listopada 2023 r. w Piotrkowie Trybunalskim.

 

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu:

Na spotkaniach został zaprezentowany projekt Strategii pod nazwą Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+”. Konsultacje umożliwił prowadzenie szerokiej debaty publicznej, a także pogłębione dyskusje z reprezentantami samorządów terytorialnych różnego szczebla, partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami kierunków rozwoju polityki innowacyjnej województwa łódzkiego.

Po zakończonych spotkaniach zostało sporządzone sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+” wraz z analizą zgłoszonych uwag, opinii i postulatów, które wykorzystano do uzupełnienia i korekty treści dokumentu.    

Dziękujemy za Państwa obecność! Liczymy na stałą współpracę w zakresie kreowania innowacyjności w województwie Łódzkim. 

Comments


bottom of page