top of page

RSI ŁÓDZKIE 2030 +


Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego RSI Łódzkie 2030+
.pdf
Download PDF • 3.26MB

Regionalna Strategia Innowacji „RSI Łódzkie 2030+” została przyjęta Uchwałą

nr 270/24 5 marca bieżącego roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego.


„Innowacje stanowią impuls wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju regionów i państw członkowskich Unii Europejskiej. Dynamiczne zmiany geopolityczne ostatnich lat dodatkowo wzmocniły rolę budowania spójności regionów UE, lecz zarazem podkreśliły wartość umacniania regionalnych przewag konkurencyjnych, stabilności i odporności, których gwarantem są m.in. innowacje i rozwój.”


Od powstania poprzedniej Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 minęło sporo czasu, istotnie zmieniła się sytuacja ekonomiczna w kraju, ewoluowały również wymogi oraz unijne programy wsparcia przeznaczone na rozwój innowacyjności regionów. Potrzeba aktualizacji Strategii stanowi kontynuacje działań w założeniu perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027. Została przeprowadzona również ponowna diagnoza sytuacji gospodarczej w województwie łódzkim.  Dokument ten zawiera kluczowe założenia polityki innowacyjnej dla województwa. „RSI Łódzkie 2030+” wskazuje potencjał i wyzwania województwa oraz dostosowuje plan działania do jego specyfiki. 


W ramach aktualizacji Strategii zostały zdefiniowane Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego w podziale na horyzontalne oraz branżowe:
Projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje będą traktowane priorytetowo w finansowaniu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.


Dziękujemy za pomoc przy tworzeniu „RSI Łódzkie 2030+”, liczymy na stałą współprace przy kreowaniu regionalnej polityki innowacyjnej. Wspólnie możemy dążyć w stronę nowoczesności, innowacji i zrównoważonego rozwoju!Comments


bottom of page